Επιθεώρηση φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων φορτίου - Cargo Container Loading Inspection

Cargo Container Loading επίβλεψη και έλεγχος

Η επιθεώρηση φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων της Intertek έχει αναπτυχθεί για εκείνους τους πελάτες που όχι μόνο απαιτούν διαβεβαίωση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και χρειάζονται επιβεβαίωση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας και ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τηρούνται οι σωστές διαδικασίες χειρισμού εμπορευμάτων.

Όλοι οι επιθεωρητές της Intertek είναι πλήρως εκπαιδευμένοι όχι μόνο για την επίβλεψη αλλά και για την προσεκτική παρακολούθηση της διαδικασίας φόρτωσης. Πριν από την αποστολή ελέγχουν:

  • Ποιότητα και κατάσταση των προϊόντων σας.
  • Ποιότητα και κατάσταση συσκευασίας
  • Τήρηση των σωστών διαδικασιών διαχείρισης εμπορευμάτων
  • Κατάσταση του εμπορευματοκιβωτίου στα οποία μεταφέρονται τα προϊόντα σας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και της καθαριότητας
  • Σωστή φόρτωση των εμπορευμάτων σας και επαλήθευση όλων των εγγράφων
Μόλις ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι, το εμπορευματοκιβώτιο θα σφραγιστεί με σφραγίδες Intertek ως απόδειξη συμμόρφωσης και θα σας εκδοθεί έκθεση επιθεώρησης.

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;