Μέτρηση και βαθμονόμηση - Metering and Calibration

Οι υπηρεσίες μέτρησης και βαθμονόμησης αποτιμώνται από τους πελατες πετρελαίου και φυσικού αερίου, επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση της ακρίβειας, της απόδοσης και της αποδοτικότητας σε όλες τις λειτουργίες τους.

Οι υπηρεσίες μέτρησης και βαθμονόμησης είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η αξιοπιστία και να μειωθούν τα δαπανηρά λάθη στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η χρήση ενός κοινού αγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου ή κοινής υποδομής φέρνει την πρόκληση της διατήρησης ακριβών μετρήσεων όγκου, καθώς ακόμη και η μικρότερη ανακρίβεια μπορεί να προκύψει με υψηλό κόστος. Επιπλέον, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να ελέγχουν τη δική τους μέτρηση υγρών πρέπει να βαθμονομείται από έναν αξιόπιστο συνεργάτη.

Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες μετρήσεων και βαθμονόμησης (Total Quality Assurance) που παρέχουμε, περιλαμβάνουν υπηρεσίες μέτρησης ροής, υπηρεσίες βαθμονόμησης δεξαμενών, συμβουλευτικές υπηρεσίες μέτρησης, βαθμονόμηση οργάνων και εκπαίδευση μετρήσεων ροής.

Τα εργαστήρια αιχμής, μας επιτρέπουν να παρέχουμε λύσεις για εξοπλισμό μέτρησης αργού πετρελαίου, Πετρελαιοειδών, ραφιναρισμένων προϊόντων, φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένου του σχιστολιθικού αερίου), χημικών ουσιών και άλλων υγρών και αερίων.

Διαθέτοντας ασυναγώνιστες γνώσεις και δεξιότητες, οι τεχνικοί μας εκτελούν ειδικές εκτιμήσεις σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων εργοστασίων παραγωγής, σωληνώσεων, υπεράκτιων πλατφορμών, μονάδων αυτοματοποιημένης μεταφοράς (LACT), διυλιστηρίων, χημικών εγκαταστάσεων, δεξαμενών αποθήκευσης και τερματικών.

Με την παροχή των υπηρεσιών βαθμονόμησης και μέτρησης, μπορείτε να διασφαλίσετε την ακρίβεια των συστημάτων σας, να διατηρήσετε την αποδοτικότητα της παραγωγής και τελικά να προσθέσετε αξία στην επιχείρησή σας με την Ολική Διασφάλιση Ποιότητας. 

 
 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;