Πλήρης Εξασφάλιση Παραλαβής (FOG)

Η έλλειψη βάρους μεταξύ φόρτωσης και εκφόρτωσης μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες, ιδιαίτερα σε φορτία υψηλής αξίας. Παρόλο που δεν είναι πάντα δυνατό να ελέγχετε άμεσα αυτούς τους κινδύνους, η Intertek μπορεί να σας παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου για να ελαχιστοποιήσετε τις απώλειες.

Η Πλήρης Εξασφάλιση Παραλαβής (FOG) σας προστατεύει από τον κίνδυνο εμφάνισης άγνωστου κόστους που σχετίζεται με τις διαφορές βάρους μεταξύ φόρτωσης και εκφόρτωσης. Η Intertek εποπτεύει, πιστοποιεί και εγγυάται το βάρος εξόδου της αποστολής σας και επιστρέφει το κόστος κάθε ελλείμματος. Η ακριβής έκταση της κάλυψης εξαρτάται από τους όρους της πολιτικής που επιλέγετε.

Η υπηρεσία FOG μας ελαχιστοποιεί την έκθεση σας σε οικονομικές απώλειες χάρη σε ελλείψεις βάρους. Έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία που αξιοποιεί πλήρως την εμπειρία ελέγχου και την παγκόσμια παρουσία μας. Θα φροντίσουμε τα πάντα, από την εποπτεία και την επιθεώρηση μέχρι τα καθήκοντα της τοπικής διοίκησης, τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε ένα ενιαίο ασφάλιστρο.

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;

 

Υπηρεσίες Αγροτικών