Υπηρεσίες θαλάσσιου φορτίου και ευθύνης φορτίου - Marine Cargo Risk and Liability Services

Μελέτη ζημιών για θαλάσσια φορτία και ασφαλιστικές υπηρεσίες, προστασία των συμβατικών κινδύνων του πελάτη και ευθύνη.

Η Intertek παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιου κινδύνου και ευθύνης καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι πελάτες της Intertek υποστηρίζονται από μια επαγγελματική ομάδα για να διασφαλίσουν την προστασία των εμπορικών τους συμφερόντων. Οι έρευνες για τις ζημίες φορτίου της Intertek και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι επίσης γνωστές ως Gellatly Hankey Marine Services (GHMMS).

Υπηρεσίες θαλάσσιου φορτίου και ευθύνης φορτίου:

  • Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Θαλάσσης
  • Υπηρεσίες επιθεώρησης φορτίου
  • Επιθεώρηση Εμπορευματοκιβωτίων
  • Επιθεώρηση κύτους και μηχανών πλοίων
  • Εποπτεία των ναυπηγείων
  • Κυβερνητικές Επιθεωρήσεις και Επιθεώρηση πλοίων

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;

 

Ναυτιλία