Επαλήθευση εμπορευματοκιβωτίων εν υπηρεσία - Cargo Container In-Service Verification

Επιθεώρηση αξιοπλοΐας για εμπορευματοκιβώτια φορτίου

Η Intertek επιθεωρεί τα εμπορευματοκιβώτια για να πιστοποιήσει την αξία τους στη θάλασσα, εκδίδοντας πιστοποιητικά που επικυρώνουν τη χρήση τους για ένα έτος. Η Intertek πραγματοποιεί επίσης περιοδικές νομικές επιθεωρήσεις για να εξασφαλίσει τη σωστή αποθήκευση και ασφαλή μεταφορά φορτίου.

Κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες θα μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο που σχετίζεται με την εισαγωγή φορτίου, δίνοντάς σας την εμπιστοσύνη ότι όλα τα προϊόντα σας θα φτάσουν και στην καλύτερη κατάσταση.

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;