Ποσοτικές Επιθεωρήσεις Καυσίμων - Bunker Quantity Survey BQS

Επιθεωρήσεις για τον ποσοτικό έλεγχος των καυσίμων (BQS).

Οι επαγγελματίες της Intertek για τον έλεγχο των καυσίμων παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες επιθεώρησης ποσοτήτων για τους πελάτες σε παγκόσμια βάση.

Καθώς το καύσιμο είναι συχνά ο μεγαλύτερος συντελεστής στο λειτουργικό κόστος ενός πλοίου, είναι σημαντικό ο αγοραστής καυσίμων να διασφαλίζει ότι λαμβάνεται η σωστή ποσότητα καυσίμου ή διαθέτει επαρκείς πληροφορίες για να τεκμηριώσει την απαίτησή του σε περίπτωση διαφωνίας.

Καθώς οι υπηρεσίες εφοδιασμού καυσίμου πραγματοποιούνται συχνά σε κάποια απόσταση από το γραφείο του αγοραστή καυσίμων, είναι προς το συμφέρον τους να αναθέσουν σε έναν επιθεωρητή την επαλήθευση της παραδιδόμενης ποσότητας καθώς και την επιίβλεψει της δειγματοληψίας των καυσίμων για εργαστηριακή ανάλυση.

Ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες αυτές, η Intertek προσφέρει αμερόληπτο και ανεξάρτητο έλεγχο σχετικά με την ποσότητα των αποθεμάτων (BQS) και μέσω του δικτύου εργαστηρίων και των γραφείων μας, καλύπτοντας περίπου 250 λιμάνια σε περισσότερες από 100 χώρες. Η μέτρηση καυσίμων, η δειγματοληψία και οι εργαστηριακές δοκιμές καυσίμων πραγματοποιούνται σύμφωνα με αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα και διαπιστεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών ISO 13739, SS600, TR48, ISO 17020 και ISO 17025. Επιπλέον, οι προσωπικές διαδικασίες των πελατών μπορούν επίσης να τηρηθούν όταν απαιτηθεί.

Ο επιθεωρητής της Intertek θα επιβλέπει και θα εποπτεύει τη δειγματοληψία των καυσίμων, προτού οργανώσει τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας των καυσίμων σε ένα εργαστήριο.

Οι εκθέσεις που εκδίδονται για τον έλεγχο σχετικά με την ποσότητα των αποθεμάτων περιλαμβάνουν:

  • Υπολογισμός ποσότητας που παραδόθηκε με βάση την πυκνότητα και τον έλεγχο νερού
  • Λεπτομερής έλεγχος καυσίμων και αναλυτικές αναφορές καυσίμων
  • Φωτογραφίες που ζητάτε όταν αυτό επιτρέπετε
Μετρητές ροής μάζας

 

Πολλοί αγοραστές καυσίμων έχουν ρωτήσει κατά πόσον θα εξακολουθεί να υπάρχει απαίτηση για έλεγχο δεξαμενών για παραδόσεις που χρησιμοποιούν μετρητές ροής μάζας. Το MPA της Σιγκαπούρης αναφέρεται στην παρουσία ενός επιθεωρητή στο έγγραφό του, "Μέθοδος παράδοσης μετρητών ροής μάζας για την ημερομηνία φόρτωσης: Ιούλιος 2014" και στο έγγραφο FAQ, αναφέρει: "Ο ρόλος ενός επιθεωρητή για την δεξαμενή ως ανεξάρτητου συμβαλλόμενου μέρους για να βεβαιώσει και να διασφαλίσει την συμμόρφωση προς τις διαδικασίες παράδοσης των ναυτιλιακών καυσίμων. " Ο ρόλος ενός επιθεωρητή ποσότητας καυσίμων είναι να είναι ένα ανεξάρτητο μέρος που συμμετέχει για να γίνει μάρτυρας μιας επιχείρησης BQS και να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες παράδοσης των. ναυτιλιακών καυσίμων. Ωστόσο, η συμβολή ενός επιθεωρητή για τις δεξαμενές μπορεί να αλλάξει τις παραδόσεις του MFM.

Για παράδειγμα, για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα ολόκληρης της MFM πριν και μετά την παράδοση, ο επιθεωρητής θα πρέπει να ελέγξει την αναφορά επαλήθευσης σφραγίδας και τις πραγματικές φυσικές σφραγίσεις σε διάφορες θέσεις του συστήματος μετρητή ροής.

Οι λεπτομερείς ενέργειες που απαιτούνται από τους επιθεωρητές δεξαμενόπλοιων καλύπτονται από τη διαδικασία παράδοσης MPA - Generic MFM.

Άλλες υπηρεσίες διαθέσιμες από την Intertek περιλαμβάνουν:

  • Εναπομείνουσα Ποσότητα επί του Πλοίου (ROB)
  • Επιθεωρήσεις μίσθωσης / εκμίσθωσης
  • Εκπαιδεύσεις τόσο για την ποσότητα όσο και για την ποιότητα των καυσίμων για τα τεχνικά, επιχειρησιακά και λοιπά σε μέλη του προσωπικού.

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;

 

Ναυτιλία