Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης συστήματος

Σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε και να μετριάσετε τον εγγενή κίνδυνο στις λειτουργίες, τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες.

Η διασφάλιση υπερβαίνει τις δοκιμές, την επιθεώρηση και την πιστοποίηση για να εξετάσει τα βασικά στοιχεία που κάνουν μια εταιρεία και τα προϊόντα της επιτυχημένη. Οι λύσεις διασφάλισης της Intertek παρέχουν αυτοπεποίθηση και απόλυτη ηρεμία ότι οι λειτουργικές διαδικασίες, τα συστήματα και οι άνθρωποι σας λειτουργούν σωστά για να σας προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

Η σταθερή ποιότητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης και των διαδικασιών που τα υποστηρίζουν. Οι εξατομικευμένες λύσεις ελέγχου, συγκριτικής αξιολόγησης απόδοσης και αλυσίδας εφοδιασμού παρέχουν πληροφορίες για κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων σας, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την επιχείρησή σας, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζετε ότι οι ικανότητές σας είναι ενημερωμένες και σχετικές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες διασφάλισης και τον τρόπο με τον οποίο το παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμόνων μας για την Ολική Ποιότητα μπορεί να σας υποστηρίξει όπου κι αν δραστηριοποιείτε.