Κανονισμοί επιθεωρήσεων εισαγωγής Μποτσουάνα (SIIR) στο πρόγραμμα προτύπων (Botswana)

Οι εξαγωγές προς Μποτσουάνα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ελέγχου Εισαγωγής (SIIR) του Προγράμματος Προτύπων της Μποτσουάνα (BOI) στο Πρόγραμμα Προτύπων, προκειμένου τα εμπορεύματα να εκκαθαρίσουν τα τελωνεία. Η Intertek έχει πιστοποιηθεί από την BOBS για την έκδοση του υποχρεωτικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC).

Το Γραφείο Προτύπων της Μποτσουάνα (BOBS) εφάρμοσε το Botswana SIIR για να εξασφαλίσει στους καταναλωτές της Μποτσουάνα την ποιότητα και την ασφάλεια των εισαγόμενων αγαθών και επίσης να διευκολύνει το εμπόριο. Τα «Ρυθμιζόμενα Προϊόντα» που εξάγονται στη Μποτσουάνα που εμπίπτουν στο πρόγραμμα απαιτούν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης το οποίο επαληθεύει, στις αντίστοιχες χώρες εξαγωγής, ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και υποχρεωτικά πρότυπα της Μποτσουάνα ή εγκεκριμένα ισοδύναμα Διεθνή / Εθνικά Πρότυπα.).

Το Γραφείο Προτύπων της Μποτσουάνα (BOBS) έχει χορηγήσει στην Intertek μια διαπίστευση για την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης (CoC) για προϊόντα που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Επιθεώρησης Εισαγωγής Προτύπων (SIIR). Το SIIR εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2009.

Οι κατασκευαστές και οι εξαγωγείς με αποστολές ρυθμιζόμενων προϊόντων στη Μποτσουάνα μπορούν να απευθυνθούν στο πλησιέστερο γραφείο Intertek Country για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και επίσης να υποβάλουν αίτηση για την CoC, η οποία θα εξασφαλίσει την ομαλή εκκαθάριση των αποστολών στο τελωνείο της Μποτσουάνα.

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;