Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων - Food Safety Auditing and Certification Services

Η πιστοποίηση ασφάλειας τροφίμων επιβεβαιώνει ότι το σύστημά σας διαχείρισης συμμορφώνεται με το κατάλληλο πρότυπο, βελτιώνοντας τις διαδικασίες και αυξάνοντας την προβολή της αγοράς.

Καθώς οι αλυσίδες εφοδιασμού γίνονται όλο και πιο παγκοσμιοποιημένες και περίπλοκες, η ανάγκη για τυποποιημένους, διεθνώς αποδεκτούς ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων έχει αυξηθεί. Οι έλεγχοι για την ασφάλεια των τροφίμων παρέχουν διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού, βελτιώνοντας την ποιότητα και την αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος και τον κίνδυνο.

Η Intertek προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων των συστημάτων, των διαδικασιών και των προϊόντων σας, που παρέχονται από μια ομάδα ειδικών ελεγκτών. Ως έμπειρος οργανισμός πιστοποίησης τροφίμων, η Intertek σας προσφέρει περισσότερα από ένα πιστοποιητικό. Η παγκόσμια παρουσία μας σημαίνει ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ανάγκες σας και να σας καθοδηγήσουμε σε όλη τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης, βοηθώντας σας να αντιμετωπίσετε προκλήσεις και να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη. Διαπιστευόμαστε για την απονομή πιστοποίησης για ένα ευρύ φάσμα προτύπων που θεωρούνται παγκόσμια σημεία αναφοράς για βέλτιστες πρακτικές στη βιομηχανία τροφίμων, καθώς και μια σειρά άλλων εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων. Επιπλέον, για να υποστηρίξει τον οργανισμό σας, η Intertek προσφέρει προγράμματα ελέγχου Good Catering Practice (GCP) και Good Manufacturing Practice (GMP). 

 
 
 
 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;