Λύσεις Κοινωνικής Ευθύνης - CSR

Ως αξιόπιστος συνεργάτης σας στην κοινωνική ευθύνη, η Intertek σάς βοηθά να εντοπίσετε και να αναλάβετε δράση κατά των ανεύθυνων συμπεριφορών στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.

Οι λύσεις Intertek's Responsible Sourcing Assurance υποστηρίζουν τους παγκόσμιους οργανισμούς στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση των δικαιωμάτων και της ασφάλειας των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Μέσω της επαλήθευσης τρίτων, οι οργανισμοί όχι μόνο μπορούν να προστατεύσουν τις επωνυμίες τους από κίνδυνο φήμης, αλλά και να αντιμετωπίσουν σημαντικά παγκόσμια εργασιακά ζητήματα.

Ως ιδρυτικό μέλος των υπεύθυνων λύσεων προμήθειας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας, η Intertek προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών για να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν τα δικαιώματα και την ασφάλεια των εργαζομένων σε εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η Intertek ήταν η πρώτη ελεγκτική εταιρεία που εισήλθε σε αυτόν τον χώρο πριν από 20 χρόνια και πρωτοστάτησε στη χρήση αναλυτικών δεδομένων δεδομένων για να οδηγήσει την αλλαγή στην προσέγγιση και στο επίκεντρο των προγραμμάτων ηθικής προμήθειας, καθώς και βοήθεια για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης.

Η Intertek προσφέρει μια σειρά υπεύθυνων λύσεων προμήθειας για να σας δώσει τη δυνατότητα να προβάλλετε τα προφίλ και τις καλές πρακτικές σας, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την υλική αποδοτικότητα μέσω βιώσιμων περιβαλλοντικών πρακτικών, εξασκώντας καλή κοινωνική ευθύνη σχετικά με την ασφάλεια και τις συνθήκες στο χώρο εργασίας και διασφαλίζοντας ότι ο οργανισμός σας και οι προμηθευτές σας πληρούν τις απαιτήσεις του αύριο εργαζόμενοι, κοινότητες, επενδυτές και πελάτες. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ελεγκτών σε όλο τον κόσμο, η Intertek μπορεί να υποστηρίξει τους ηθικούς στόχους του οργανισμού σας όπου κι αν δραστηριοποιείτε.