Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης διαχείρισης κινδύνων - Risk Management Auditing and Certification Services

Ενημερώστε καλύτερα την ομάδα διαχείρισης και προστατεύστε τον οργανισμό σας με τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης της διαχείρισης κινδύνου της Intertek.

Οι οργανωτικοί κίνδυνοι μπορεί να έχουν συνέπειες που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση και την επαγγελματική φήμη, καθώς και την επιχειρηματική συνέχεια, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ασφάλεια και τα κοινωνικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των κινδύνων βοηθά τους οργανισμούς να αποδίδουν καλά σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητα.

Οι ειδικοί ελέγχου και πιστοποίησης της διαχείρισης κινδύνων της Intertek συνεργάζονται μαζί σας για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων που επηρεάζουν τις επενδύσεις σας, την υποδομή, τα προϊόντα, τα αποθέματα, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την ασφάλεια, τη συμμόρφωση, τις επιχειρήσεις, τη φήμη και άλλους παράγοντες.

Η Intertek προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης διαχείρισης κινδύνων: 

  • ISO 22301 - Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας
  • ISO 37001 - Συστήματα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας
  • ISO 55001 - Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων