Παγκόσμιες θαλάσσιες υπηρεσίες - Lintec Global Marine Services

Οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών της Intertek υποστηρίζουν την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ως πλοιοκτήτης, διαχειριστής ή ιδιοκτήτης φορτίου, η ικανότητά σας να διαχειρίζεστε μια κερδοφόρα επιχείρηση αντιμετωπίζει συνεχώς προβλήματα ποιότητας, ποσότητας, αξιοπιστίας και επιδόσεων. Η Intertek είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης των υπηρεσιών της θαλάσσιας βιομηχανίας, με την τεχνογνωσία και τους πόρους που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση και αποφυγή δαπανηρών καθυστερήσεων, επισκευών, απωλειών και άλλων κινδύνων για τις ναυτιλιακές σας επιχειρήσεις.

Είτε η επιχείρησή σας είναι τοπική είτε παγκόσμια, οι επαγγελματίες της Intertek είναι έτοιμοι να βοηθήσουν τις θαλάσσιες σας δραστηριότητες για να λειτουργούν πιο ομαλά και να πληρούν τις περιβαλλοντικές και ασφαλιστικές απαιτήσεις. Το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο της Intertek και οι πολύτιμες τοπικές γνώσεις υποστηρίζουν τους πελάτες στο απαιτητικό θαλάσσιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι παγκόσμιες θαλάσσιες υπηρεσίες της Intertek Lintec:

Έλεγχος λιπαντικών κινητήρα πλοίου και ηλεκτρικού συστήματος:

  • Αναλύσεις λιπαντικών πλοίων
  • Έλεγχος και παρακολούθησης κατάστασης λαδιού.
Αναλύσεις και έλεγχος των καυσίμων πλοίων:
  • Ανάλυση των καυσίμων
  • Έρευνα για την ποσότητα των αποθεμάτων (BQS)
  • Ανάλυση πρόσφυσης των καυσίμων ISO 8217
Έλεγχος και Αναλύσεις φορτίου πλοίων:
  • Υπηρεσίες θαλάσσιου φορτίου και ευθύνης φορτίου
Έλεγχος πόσιμου νερού πλοίου:
  • Αναλύσεις Ποιότητας Θαλάσσιου Νερού
Έλεγχος αφρού πυρκαγιάς πλοίου:
  • Αναλύσεις αφρού 

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;

 

Ναυτιλία