Επιθεώρηση και έλεγχος LPG - LPG Testing and Inspection

Επιθεώρηση και έλεγχος υγρής μορφής πετρελαιοειδούς αερίου (LPG).

O έλεγχος και η επιθεώρηση του LPG παρέχεται για υγροποιημένα πετρελαιοειδή προϊόντα στα διυλιστήρια, στους αγωγούς, και σε θαλάσσιες ή ξηρές εγκαταστάσεις αποθήκευσης φορτίου.

Η Intertek υποστηρίζει πελάτες που συμμετέχουν στην παραγωγή LPG, διανομή και αποθήκευση σε τερματικούς σταθμούς. Ο αναλυτικός έλεγχος LPG, η ανάλυση ιχνών, η απώλεια ελέγχου, και ο έλεγχος ποιότητας είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς επιμέλειας του φορτίου. Ο έλεγχος του LPG γίνεται σύμφωνα με το ASTM και άλλα αποδεκτά βιομηχανικά πρότυπα.

Έλεγχος ποιότητας και ποσότητας LPG:

 • Αμμωνία, Αρσένιο
 • Καρβονύλιο, Χλώριο
 • Σύνθεση αερίων
 • Μόλυνση από ίχνη ppm, ppb, και άλλων επιπέδων ppt
 • Διάβρωση
 • Πυκνότητα
 • Σουλφίδιο υδρογόνου, Θείο
 • Μερκαπτάνες, Υδράργυρος
 • Υγρασία
 • Μη συμπυκνώσιμα αέρια
 • Οργανικό περιεχόμενο
 • Οξυγόνο
 • Φωσφίνη
 • Θείο
 • Συνολικό περιεχόμενο αναστολέα
 • Μεταβλητότητα
 • Πίεση ατμού
 • Νερό
 • κ.ά.. 

 

 
 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;