Επιθεώρηση Χημικού Φορτίου - Chemical Cargo Inspection

Επιθεώρηση και υπηρεσίες ελέγχου χημικών και πετρελαιοχημικών ασυσκεύαστων φορτίων.

Η Intertek προσφέρει στους πελάτες επαγγελματική επιθεώρηση και υπηρεσίες ελέγχου μεταφοράς ασυσκεύαστου χημικού φορτίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Intertek παρέχει υπηρεσίες ποιότητας, καθαρότητας, και ποσότητας για ασυσκεύαστο χημικό φορτίο, σε παγκόσμιο επίπεδο 24/7/365.

Επιθεώρηση και μεταφορά για ασυσκεύαστα χημικά και πετρελαιοχημικά αποθέματα:
 • Συντονισμός Παγκόσμιας Επιθεώρησης
 • Μέτρηση Χημικής Δεξαμενής
 • Ατμοσφαιρική Παρακολούθηση
 • Δειγματοληψία χημικών Προϊόντων
 • Επιθεώρηση Καθαρότητας Τοιχωμάτων Δεξαμενής
 • Μεταφορά Φορτίου Δεξαμενόπλοιου
 • Αυτόματες Εγκαταστάσεις Δειγματοληψίας
 • Έρευνα Διαφοράς Φορτίων
 • Δειγματοληψία σε Αποδεκτά Βιομηχανικά Πρότυπα
 • Μεταφορά Δείγματος σε Εργαστήριο
 • Έλεγχος και Διατήρηση Δείγματος
 • Έλεγχος Πετρελαιοχημικών
 • Ανίχνευση Ιχνών
Η Intertek ( Caleb Brett) επιθεωρεί ασυσκεύαστο φορτίο-εμπόρευμα από το 1885, λειτουργώντας παγκοσμίως σε κύριες χημικές και πετρελαιοχημικές παραγωγές, αποθηκευτικές και μεταφορικές περιοχές. Η Intertek είναι μέλος των IFIA.
 
 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;