Επιθεώρηση Πετρελαιοειδούς Φορτίου - Petroleum Cargo Inspection

Ποιοτική και ποσοτική επιθεώρηση ασυσκεύαστου φορτίου για αργό πετρέλαιο, επεξεργασμένων καυσίμων, και άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων.

Οι επαγγελματίες επιθεωρητές πετρελαίου της Intertek βοηθούν τους πελάτες να προστατέψουν τα οικονομικά τους ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης του ασυσκεύαστου φορτίου, της αποθήκευσής του, της μεταφοράς του και άλλων ειδών εργασιών. Τα επιθεωρημένα και ελεγμένα φορτία περιλαμβάνουν αργό πετρέλαιο, επεξεργασμένα καύσιμα και άλλα επεξεργασμένα προϊόντα. Η Intertek παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης αποθέματος φορτίου ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας κύρια λιμάνια, διυλιστήρια, και περιοχές παραγωγής πετρελαιοχημικών. Η Intertek προσφέρει διεθνή 24/7/365 υπηρεσία και συντονιστική κάλυψη, από το 1885.

Απόθεμα ακατέργαστου πετρελαίου και επεξεργασμένων προϊόντων καθώς και επιθεώρηση μεταφοράς:

  • Μέτρηση Δεξαμενής
  • Πετρελεύσεις Πλοιων
  • Ατμοσφαιρική Παρακολούθηση
  • Δειγματοληψία Προϊόντος σε Βιομηχανικά Πρότυπα
  • Επιθεώρηση Καθαριότητας Δεξαμενής
  • Έρευνα Διαφοράς Φορτίων
  • Δειγματοληψία
  • Επεξεργασία κατεργασίας φορτίου 

 

 
 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;