Υπηρεσίες Επιθεώρησης Φορτίου - Cargo Inspection Services

Μείωση ρίσκου φορτίου με ανεξάρτητη επιθεώρηση και έλεγχο.

Η Intertek προστατεύει τα υψηλής αξίας φορτία, κυρίως μειώνοντας το ρίσκο απώλειας μεταξύ των μελών αγοραπωλησίας.

Η επιθεώρηση λαμβάνει μέρος κατα τη διάρκεια της μετακίνησης, μεταβίβασης επιμέλειας και αποθήκευσης. Με εκτεταμένο ιστορικό εμπειρίας και επιτυχίας, η Intertek έχει προσφέρει επαγγελματικές υπηρεσίες επιθεώρησης φορτίου από το 1885, έχοντας ξεκινήσει με το όνομα Caleb Brett. H Intertek είναι μέλος των IFIA* και ασκεί υπηρεσίες επιθεώρησης με παγκόσμιες βιομηχανικές προδιαγραφές και άλλων αναγνωρισμένων κριτηρίων.

Μέτρηση ποιότητας και ποσότητας φορτίου:

Υψηλής ποιότητας ασυσκεύαστου εμπορεύματος όπως ορυκτό πετρέλαιο, χημεικά, καύσιμα, σιτηρά, βρώσιμα έλαια και άλλα πολλά προιόντα μετρούνται, αναλύονται και επικυρώνονται για μετακίνηση καθώς και η ποιότητα και ποσότητα αποθέματος. Οι επιθεωρητές εξετάζουν και δειγματίζουν τα προιόντα ασυσκεύαστων εμπορευμάτων των δεξαμενών δεξαμενόπλοιων και φορτηγών πλοίων, μπαριζών, δεξαμενών ξηράς καθώς και στις εγκαταστάσεις μετακίνησης σιδηροδρομικών οχημάτων και αποθηκών. Οι Χημικοί της Intertek ακολουθούν εγκεκριμένες βιομηχανικές, ρυθμιστικές μεθόδους και πρακτικές για να αποκτήσουν ακριβή, έμπιστα και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.

Επιθεώρηση και έλεγχος αγαθού φορτίου:

  • Επιθεώρηση πετρελαιοειδούς φορτίου
  • Επιθεώρηση πετρελαιοχημικού φορτίου
  • Επιθεώρηση αγροτικού φορτίου
Συναφής επιθεώρηση φορτίου:
  • Υπηρεσίες υγρής μορφής αποθήκευσης
  • Υπηρεσίες κατεργασίας φορτίου
  • Υπηρεσίες εισαγωγών και εξαγωγών 

 

 

Χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε κάποια ερώτηση;